20 kwietnia, 2024
  • 20 kwietnia, 2024
  • Home
  • Life Style
  • Immersja językowa w nauce języka – czym jest i czy jest skuteczna?
Immersja jezykowa w nauce jezyka – czym jest i czy jest skuteczna

Immersja językowa w nauce języka – czym jest i czy jest skuteczna?

By on 23 listopada, 2018 0 616 Views

Teorii na temat najskuteczniejszej metody nauki języka obcego jest mnóstwo: nauka w grupach, nauka indywidualna, nauka podczas snu, konwersacje, nauka bierna i aktywna. Poszukuje się najlepszego rozwiązania dla dorosłych, młodzieży, a nawet dla małych dzieci. Każdy, kto kiedykolwiek uczył się języka obcego, wie, że najskuteczniejszym sposobem nauki może być wyjazd do kraju, w którym dany język używany jest na co dzień. Konieczność porozumiewania się w obcym języku powoduje, że zdecydowanie łatwiej przełamuje się bariery, a praktyczna znajomość języka wzrasta zdecydowanie szybciej.

Immersja językowa – co to jest?

Immersja językowa (ang. immersion) oznacza zanurzenie. W tym przypadku jest to zanurzenie się w języku. Podobną metodę, zwaną Suzuki, stworzono w latach 50. XX w. i popularyzuje się ją do dzisiaj. To metoda stosowana do nauki gry na instrumentach muzycznych poprzez naśladownictwo. W przypadku immersji językowej obok naśladownictwa dochodzi jeszcze element całkowitego „otoczenia się” danym językiem obcym. Metoda ta wykorzystywana jest do nauki języka obcego zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.

Immersja językowa w przedszkolu

Jako metodę nauczania immersję stosuje się w przedszkolach najczęściej do nauczania języka angielskiego. W tym przypadku polega ona na obcowaniu z językiem podczas zabawy, codziennych czynności – niejako przy okazji. Dzieci nic nie notują, nie powtarzają słówek. W nauczaniu języka obcego nie ma wtedy żadnego przymusu, to naturalna czynność związana z poznawaniem otaczającego dzieci świata. Immersja językowa gwarantuje dzieciom:

  • naukę bez stresu w sposób całkowicie naturalny,
  • naukę połączoną z zabawą,
  • naukę intuicyjną.

Immersja językowa w szkole

W przypadku młodzieży szkolnej immersja językowa jako metoda nauki jest traktowana jako jedna z wielu. Nauczyciele uzupełniają zasadami i przykładami wziętymi z tej metody proces nauczania. Najwyraźniej widać to w czasie lekcji obejmujących konwersacje po angielsku. Swobodna wymiana myśli pozwala skupić się przede wszystkim na komunikacie, a nie bezbłędnej wymowie czy zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji gramatycznej. Elementy tej metody widoczne są również w tzw. klasach dwujęzycznych, gdzie przedmioty ogólne prowadzone są w języku obcym. W trakcie lekcji młodzież musi skupić się wyłącznie na treści lekcji, jej warstwie merytorycznej. Natomiast wszystko związane z poprawnością gramatyczną i stylistyczną przesuwane jest na drugi plan.

Immersja językowa w samodzielnej nauce

Jeszcze inaczej metoda ta działa u osób samodzielnie uczących się języka obcego, np. języka angielskiego. Zanurzenie się w języku w tym przypadku polega na całkowitym otoczeniu się językiem angielskim. Stosujący tę metodę zmieniają język domyślny w swoich komputerach, telefonach, mediach społecznościowych na angielski. Zaczynają oni również słuchać podcastów czy audycji radiowych w języku angielskim – jest to tzw. bierne słuchanie, kiedy język angielski towarzyszy nam w czasie wykonywania codziennych czynności. Do tego dochodzi też czytanie książek i gazet tylko po angielsku. Aby metoda przyniosła oczekiwane rezultaty, konieczne jest wprowadzenie konwersacji po angielsku, które wymagają znalezienia partnera, zapisania się na kurs albo mówienia na wybrany temat do siebie samego.

Obiektywnie rzecz biorąc, nauka metodą immersji jest jednym z najskuteczniejszych sposobów nauki języka obcego. Otoczenie się językiem angielskim i posługiwanie się nim w możliwie jak największym stopniu powinno w krótkim czasie przynieść wymierne efekty.

Inspirowane: Archibald.pl – kurs angielskiego Warszawa

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *