16 czerwca, 2024
  • 16 czerwca, 2024
Podstawowe rodzaje barier optycznych

Podstawowe rodzaje barier optycznych

By on 10 marca, 2020 0 635 Views

Rozwój nowych technologii sprawił, że powstały systemy bezpieczeństwa, emitujące odpowiedni rodzaj fal przesyłanych między nadajnikiem i odbiornikiem. W ten sposób tworzy się strefa kontrolowana i możliwe jest wykrywanie ruchu obiektu, który się w niej znajdzie. Takie rozwiązanie jest wykorzystywane w wielu branżach i gałęziach przemysłu. Do często stosowanych należą bariery: optyczna, świetlna oraz mikrofalowa. Na czym polega ich działanie i gdzie dokładnie znajdują zastosowanie?

Bariera optyczna – zasada działania i zastosowanie

Bariera optyczna nazywana jest też czujnikiem optycznym lub fotoelektrycznym. Wykorzystywana jest w różnych dziedzinach przemysłu w celu wykrywania ruchu określonych obiektów. Zasada działania polega na emitowaniu i przesyłaniu wiązki światła – w zależności od ustawień czujnika. Czujnik natomiast składa się z nadajnika i odbiornika, które umieszczone są po obu stronach strefy podlegającej kontroli. Większość modeli posiada wbudowany kondensator, dzięki któremu można ustawić pożądane parametry. Zasięg pomiarowy czujnika wynosi 10 mm do 100 metrów i trzeba go dobrać odpowiednio do warunków pracy oraz miejsca zamontowania czujnika. Bariera optyczna stosowana jest w celu wykrywania ruchu ludzi, samochodów, przedmiotów, maszyn lub towarów w procesie produkcji. Umożliwia określanie gabarytów produktów ich właściwości fizycznych. Bariera optyczna wykorzystywana jest do kontrolowania sterowania drzwiami w pojazdach mechanicznych oraz w pomieszczeniach, które służą do kontroli ludzi, urządzeń i pojazdów.

Bariera świetlna – zasada działania i zastosowanie

Bariera świetlna służy do ochrony przed wejściem człowieka w strefę zagrażającą jego zdrowiu lub życiu. Z tego względu ten typ barier najczęściej jest stosowany w różnych gałęziach przemysłu. Służą do ostrzegania pracowników o przekroczeniu niebezpiecznej strefy oraz wyłączeniu maszyny. Taki system zapobiega wypadkom przy pracy. Bariery świetlne zbudowane są z nadajnika oraz odbiornika. Te elementy wysyłają między sobą wiązki promieniowania podczerwonego o określonej częstotliwości. Odbiornik przyjmuje wyłącznie wiązki światła emitowane przez nadajnik, czyli o określonych parametrach. To sprawia, że inne źródła światła nie powodują zakłóceń. Natomiast jeżeli w strefie niebezpiecznej zostanie wykryta obecność pracownika, to system automatycznie wyłącza maszynę. Może ona zostać uruchomiona dopiero po opuszczeniu strefy. Bariera świetlna służy też do zabezpieczeń pracowników na linii produkcji, np. przed utratą palców. W przypadku gdy palce lub kończyna pracownika znajduje się w strefie niebezpiecznej, maszyna nie uruchamia się, np. praca przy gilotynie do obcinania blach. Zasięg strefy kontrolowanej wynosi od 7 m do 15 m.

Bariera mikrofalowa – zasada działania i zastosowanie

Bariera mikrofalowa została stworzona z myślą o zapewnieniu ochrony zewnętrznej posesji czy obiektów przemysłowych, w celu wykrywania obecności osób niepożądanych. Zasada działania polega na współpracy odbiornika i nadajnika, które przesyłają między sobą wiązki elektromagnetycznej przez falę mikrofalową. Jeżeli w kontrolowanej strefie pojawi się niepożądana osoba, to odbiornik otrzyma sygnał o innej częstotliwości niż emitowany przez nadajnik. Jednak specjalny system cyfrowy przeanalizuje dany sygnał w celu sprawdzenia, czy nie powstał wskutek działania warunków atmosferycznych, itd. Jeżeli potwierdzi obecność niepożądanego obiektu w strefie kontrolowanej, nastąpi uruchomienie alarmu. Zakres pomiarowy sięga do 120 m – w zależności od wybranego modelu. Bariera mikrofalowa stosowana jest w wielu obszarach: na prywatnych posesjach, przy tarasach, ogrodzeniach czy bramach. Dzięki temu wykrywa intruzów, którzy chcą dostać się na posesję lub do domu. Poza tym bariery mikrofalowe często są stosowane na lotniskach, w zakładach karnych, w centrach handlowych oraz innych miejscach użyteczności publicznej.

Na rynku dostępnych jest wiele typów barier, ale należy je dobrać odpowiednio do funkcji, którą mają pełnić. W celu wykrywania zabezpieczenia mienia lub miejsc użyteczności publicznej stosowana jest bariera mikrofalowa. Natomiast wykrywaniu ruchu: ludzi, samochodów, przedmiotów, maszyn lub towarów zastosowanie znajduje bariera optyczna. W celu zapewniania zabezpieczenia pracownikom przed utratą zdrowia lub życia stosuje się barierę świetlną.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *