16 czerwca, 2024
  • 16 czerwca, 2024
  • Home
  • Zdrowie
  • Jak znęcanie się przez rówieśników może wpłynąć na Twoje dziecko?
Jak znecanie sie przez rowiesnikow moze wplynac na Twoje dziecko

Jak znęcanie się przez rówieśników może wpłynąć na Twoje dziecko?

By on 17 grudnia, 2018 0 893 Views

Przemoc rówieśnicza to nie tylko agresja fizyczna i psychiczna, dziś należą do tego spektrum także inne, problemowe zachowania, w szczególności te zapośredniczone o internet i media społecznościowe. Przyczyny przemocy rówieśniczej bywają różne, od zaniedbań wychowawczych i pierwotnej przemocy domowej, której doświadcza młody agresor znęcający się następnie nad koleżanką lub kolegą, poprzez dziecięce zaburzenia psychiczne, kończąc na nadmiernej stymulacji bodźcami pochodzącymi z mediów elektronicznych. Jakiekolwiek są jednak pierwotne przyczyny wystąpienia przemocy, jej skutki w stosunku do jednostki, która przemocy podlega i grupy, w której owa przemoc występuje, są podobne. Dziecko poddane przemocy rówieśniczej zmienia swe zachowanie w relacjach domowych i szkolnych, dzięki czemu odpowiedzialny dorosły jest w stanie wyłapać charakterystyczne syndromy bycia ofiarą przez dziecko i zaradzić im, aby skutki psychiczne tego, traumatycznego dla dziecka, doświadczenia zostały szybko zneutralizowane.

Podstawowe formy przemocy i cyberprzemocy rówieśniczej

Rówieśnicze znęcanie się przybiera obecnie bardzo różne formy. Podstawową jego formą, w ramach której kreowane są przez agresora lub agresorów zachowania przemocowe, jest wykluczanie dziecka z grupy rówieśniczej. Zwykle zaczyna się ten proces od agresji słownej, najczęściej przyjmującej postać wyzywania, ośmieszania, pomawiania (forma czynna agresji werbalnej) lub przeciwnie – nieodzywania się do dziecka przez agresora lub agresorów, pomijania go w komunikacji rówieśniczej, milczenia w jego obecności lub przerywania rozmów po jego dołączenia do grupy (agresja bierna). Z takimi zachowaniami koreluje niekiedy komponent przemocy fizycznej indywidualnej lub grupowej. Dziecko może być szarpane, popychane, a nawet opluwane w relacji sam na sam z agresorem lub na forum milczącej grupy, która biernie wspiera ekspansję agresora.

Bardzo ważnym kanałem obu tych kategorii zachowań przemocowych, fizycznych i psychicznych (według klasycznych podziałów definicyjnych w psychologii, choć wiemy już dziś, że każda przemoc jest równocześnie przemocą psychiczną), jest internet i generowane w sieci przestrzenie komunikacji. Cyberprzemoc rówieśnicza jest coraz bardziej popularna, a jej skutki mają szerszy zasięg społeczny poprzez ich masowe upublicznianie. Psychologowie znają wręcz setki przykładów dziecięcych prób samobójczych powodowanych doświadczaniem cyberprzemocy takiej jak publikacja ośmieszających filmików w mediach społecznościowych. Każda z tych form przemocy da się jednak wychwycić w zmianach zachowania dziecka na tyle wcześnie, aby dorosły mógł skutecznie zadziałać. Bądźmy więc wrażliwi na zmiany zachowań dziecka, a poradzimy sobie z rozwiązaniem problemów przemocy, których dziecko doświadcza.

Sygnały przemocy, której w grupie rówieśniczej doświadcza dziecko 

Ogólnym i podstawowym sygnałem doświadczania przemocy przez nasze dziecko jest znacząca zmiana jego zachowania na co dzień. Dziecko staje się na przykład wycofane, odmawia udziału w zajęciach pozalekcyjnych lub nie chce uczestniczyć w spotkaniach rówieśniczych w szkole lub poza szkołą. To ważny moment na zadanie dziecku pytania, co się dzieje. Sygnałem przemocy może być także ucieczkowa postawa dziecka przed zajęciami szkolnymi lub komunikacją z rówieśnikami. Dziecko może symulować choroby, uciekać ze szkoły, nie chcieć zalogować się w portalu społecznościowym, w którym uczestniczą jego rówieśnicy. Zdarza się także, że dziecko bywa zmuszane do płacenia haraczu swojemu prześladowcy i kradnie w tym celu pieniądze rodzicom. Niekiedy giną mu jego rzeczy lub są niszczone w okolicznościach, których dziecko nie potrafi wyjaśnić. Jednym z sygnałów szkolnego prześladowania może być też odmowa spożywania posiłków w szkole. Jeszcze innym, ewidentnym sygnałem doświadczenia przemocy są urazy i siniaki na ciele dziecka, o których nie chce ono mówić. Jeśli którykolwiek z powyższych symptomów zaistniał, trzeba działać natychmiast. Najpierw należy szczerze porozmawiać z dzieckiem, następnie zgłosić się po fachową pomoc do gabinetu psychologicznego. Dopiero kolejnym krokiem warto uczynić interwencję w szkole, aby dziecko zostało już do niej przygotowane. Receptą na przemoc rówieśniczą jest wsparcie w rodzinie, któremu bez wstydu może zaufać dziecko.

Inspirowane: Rodziceidzieci.com – psycholog dziecięcy Warszawa

  Zdrowie
Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *