16 czerwca, 2024
  • 16 czerwca, 2024
  • Home
  • Biznes
  • Obliczanie śladu węglowego przedsiębiorstwa – od kiedy będzie wymagane? Dlaczego warto?

Obliczanie śladu węglowego przedsiębiorstwa – od kiedy będzie wymagane? Dlaczego warto?

By on 14 lipca, 2023 0 652 Views

Wraz z postępującymi zmianami w obrębie klimatu i świadomości ekologicznej zainteresowanie zrównoważonym rozwojem rośnie także wśród przedsiębiorców. Podejmując działania na rzecz ograniczenia śladu węglowego, mogą wiele zyskać. Od kiedy obliczanie śladu węglowego przedsiębiorstw i jego raportowanie będzie wymagane? Dlaczego już teraz warto zdecydować się na to?

Obliczanie śladu węglowego przedsiębiorstwa – od kiedy i dla kogo obowiązkowe? Dyrektywa CRSD a raportowanie ESG

 Zmiany klimatyczne są obecnie uznawane za jedno z największych wyzwań cywilizacyjnych. Niestety, bez działań na szczeblu międzynarodowym trudno będzie przeciwdziałać ich postępowi. Nic więc dziwnego, że Unia Europejska podejmuje szereg inicjatyw, które mają za zadanie ograniczyć szkodliwy wpływ działań podejmowanych przez człowieka na środowisko naturalne.

Jedną z nich jest opublikowana w grudniu 2022 r. dyrektywa CSRD, która wprowadza obowiązek ujawniania przez przedsiębiorstwa informacji o zrównoważonym rozwoju na podstawie nowych Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Narzucają one m.in. konieczność obliczania śladu węglowego, a także przedstawiania go w formie raportu.

Jak dotąd, dyrektywą CSRD było objętych 150 przedsiębiorstw w Polsce, a w całej Unii Europejskiej (na mocy dyrektywy NFRD) – ok. 12 tys. podmiotów. Nowe obowiązki sprawozdawcze w zakresie ochrony środowiska będą dotyczyć ok. 50 tys. firm działających na terenie UE, w tym ponad 3500 polskich. Jakie podmioty i od kiedy są zobligowane do raportowania wymaganych informacji na podstawie ESRS?

  1. Od 2025 r. (raport za rok 2024) – dyrektywa CSRD obejmie przedsiębiorstwa podlegające przepisom dyrektywy NFRD, czyli firmy, które zatrudniają powyżej 500 osób i są jednostkami zainteresowania publicznego,
  2. Od 2026 r. (raport za rok 2025) – do raportowania zgodnie z ESRS zobowiązane będą przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 250 pracowników,
  3. Od 2027 r. (raport za rok 2026) – przepisy dyrektywy CSRD będą obowiązywać małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, które zatrudniają powyżej 10 pracowników.

Co ważne, zawarte w raportowaniu niefinansowym informacje, także te dotyczące śladu węglowego, będą podlegać obowiązkowemu audytowi. Podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym może skutkować odpowiedzialnością karną i finansową – nie tylko wobec przedsiębiorstwa, ale również członków zarządu.

Dlaczego obliczanie śladu węglowego przedsiębiorstwa się opłaca?

 Mimo że dyrektywa CRSD zwiększa liczbę przedsiębiorstw zobligowanych do raportowania informacji na podstawie ESRS, wciąż wiele firm nie będzie musiało obliczać śladu węglowego. Tymczasem może to przynieść wymierne korzyści dla podmiotu na różnych płaszczyznach. Dlaczego się to opłaca?

  1. Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. Firma, która oblicza ślad węglowy, ujawnia informacje dotyczące jego wartości oraz wdraża działania pozwalające ograniczać jego ilość, buduje wizerunek przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Pozytywny wizerunek przyciąga zaś klientów i kontrahentów.
  2. Niższe koszty prowadzenia działalności. Obliczanie śladu węglowego i monitorowanie jego wartości skłania nie tylko do refleksji nad kondycją środowiska naturalnego, ale również wdrażania odpowiednich procedur, które mają ograniczyć negatywne oddziaływanie firmy na przyrodę. Już drobne zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw mogą doprowadzić do wzrostu efektywności energetycznej czy też ograniczenia zużycia mediów, paliwa i surowców. Nie tylko pozwala to ograniczyć ślad węglowy, ale również pozytywnie wpływa na stan firmowych finansów.
  3.  Większe zyski. Odpowiedzialne ekologicznie przedsiębiorstwa cieszą się coraz większym zaufaniem wśród klientów. Rośnie bowiem świadomość środowiskowa wśród konsumentów, którzy chętniej niż dotychczas sięgają po produkty i usługi o mniejszym śladzie węglowym. Znajduje to odzwierciedlenie w wyższych zyskach firm odpowiedzialnych ekologicznie.

Obliczanie śladu węglowego przedsiębiorstwa i jego raportowanie nie musi być przykrym obowiązkiem, lecz szansą na zbudowanie pozytywnego wizerunku i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Jeśli zależy Ci na rzetelnym opracowaniu, jego sporządzenie zleć specjalistom. Dzięki temu zyskasz gwarancję prawidłowych wyników.

źródło: EKOMERITUM outsourcing środowiskowy

  Biznes
Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *