16 czerwca, 2024
  • 16 czerwca, 2024
Jak wygląda egzamin na wózek widłowy?

Jak wygląda egzamin na wózek widłowy?

By on 23 października, 2018 0 3473 Views

Zdobycie uprawnień do kierowania wózkiem widłowym jest jedną z najpopularniejszych form szkolenia zawodowego w Polsce. Dlatego wiele osób zastanawia się, w jaki sposób można zdobyć te uprawnienia i jak wygląda sam egzamin. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące zarówno samego egzaminu, jak i warunków, które trzeba spełnić, aby do niego przystąpić.

Kto może podejść do egzaminu?

Istnieje kilka warunków przystąpienia do egzaminu. Po pierwsze trzeba być osobą pełnoletnią – do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Po drugie konieczne jest posiadanie przynajmniej wykształcenia podstawowego. Potrzebne jest również posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na wózkach widłowych, a także uiszczenie stosownej opłaty egzaminacyjnej.

Osobną kwestią jest miejsce odbywania egzaminu. W przeciwieństwie na przykład do egzaminu na prawo jazdy nie ma on bowiem ustalonego z góry miejsca jego odbywania się. W przepisach określone jest jedynie, że musi być on przeprowadzony przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Zapewnienie odpowiedniego miejsca i pojazdu leży po stronie zdającego. Nie należy się jednak tym przejmować, w praktyce najczęściej wygląda to tak, że egzamin organizowany jest przez ośrodek szkoleniowy, w którym prowadzony był kurs na wózki widłowe. Kursanci mogą więc liczyć, że ich ośrodek szkoleniowy przygotuje odpowiednie miejsce i odpowiedni sprzęt, aby można było przeprowadzić egzamin.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin na wózek widłowy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Najpierw zdaje się teorię, a dopiero po jej zaliczeniu zostaje się dopuszczonym do praktyki.

W części teoretycznej zdający losuje pięć pytań. Dwa z nich dotyczą wiedzy ogólnej o wózkach widłowych, a trzy wiedzy odnoszącej się do konkretnej kategorii uprawnień. Rozróżnienie to jest koniecznie, ponieważ kategorie są trzy: I WJO, II WJO i III WJO, a każda z nich daje uprawnienia do obsługi innych rodzajów pojazdów. Kategoria trzecia jest najwęższa i pozwala na kierowanie tylko wózkami, których operator znajduje się na zewnątrz, takich jak wózki prowadzone i zdalnie sterowane. Druga pozwala na obsługę najczęściej spotykanych wózków widłowych, w których kierowca siedzi w kabinie, ale bez wózków specjalistycznych. Pierwsza umożliwia pracę ze wszystkimi ich rodzajami, włączając w to te specjalistyczne. Do zdania tej części potrzeba poprawnej odpowiedzi na trzy z pięciu pytań egzaminacyjnych. Jednak nie są to dowolne trzy pytania, konieczna jest poprawna odpowiedź na przynajmniej jedno z dwóch z wiedzy ogólnej i dwóch z trzech pytań z konkretnej kategorii. Dlatego podchodzący do egzaminu muszą dobrze opanować materiał z obydwu części. Czas przeznaczony na egzamin teoretyczny wynosi maksymalnie godzinę, ale z reguły trwa on znacznie krócej, ponieważ odpowiedzi na pytania są dosyć krótkie.

Po zdaniu części teoretycznej następuje część praktyczna, podczas której zdający musi udowodnić swoje umiejętności obsługi wózka widłowego. Podczas egzaminu praktycznego nie ma z góry ustalonych przepisami rodzajów zadań do wykonania. Są one wyznaczane przez każdą komisję egzaminacyjną indywidualnie. Jednak do najczęściej spotykanych zadań do wykonania w tej części należą m.in. manewry wózkiem między pachołkami i podnoszenie oraz opuszczenie ładunków. Ta część również trwa maksymalnie 1 godzinę, a do jej zaliczenia koniecznie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań egzaminacyjnych wyznaczonych przez komisję.

Źródło: Akademia-Efect.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *