16 czerwca, 2024
  • 16 czerwca, 2024
  • Home
  • Technologia
  • Mostek termiczny w budynku – dlaczego warto skorzystać z ekspertyzy budowlanej?

Mostek termiczny w budynku – dlaczego warto skorzystać z ekspertyzy budowlanej?

By on 20 grudnia, 2019 0 1033 Views

Błędy pojawiające się na etapie powstawania projektu domu mogą skutkować różnymi niedociągnięciami technicznymi i budowlanymi. Jednym z nich jest mostek termiczny, którego wyeliminowanie jest o tyle ważne, że może zapobiec niekontrolowanej utracie ciepła z naszego domu. Mostek termiczny jest także odpowiedzialny za gromadzenie w pomieszczeniach skroplonej pary wodnej, co powoduje wilgotnienie ścian i rozwój pleśni oraz szkodliwych dla zdrowia grzybów. Czym jest mostek termiczny i jak rozpoznać, że mamy z nim do czynienia w naszym domu?

Czym jest mostek termiczny?

Mostek termiczny to miejsce w przegrodzie budowlanej, które charakteryzuje się znacznie wyższym współczynnikiem przewodzenia ciepła niż otaczające go elementy konstrukcyjne budynku. Konsekwencją występowania mostków termicznych, przy różnicach temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku, jest miejscowe wychładzanie przegrody. Skutkuje to niekontrolowaną utratą ciepła i punktowym wychładzaniem budynku, a w dalszej perspektywie znaczącym obniżeniem temperatury ściany. W wielu przypadkach, jeśli mostek termiczny jest duży, ochłodzenie przekracza punkt rosy skraplania się pary wodnej, co prawie zawsze doprowadza do zagrzybienia ściany.

Jak rozpoznać mostek termiczny?

Jedną z przyczyn powstawania mostków termicznych jest nieprawidłowe rozmieszczenie okien lub drzwi w bryle budynku lub nieumiejętne dostosowanie ich wielkości do parametrów całego domu. Najbardziej narażone na powstawanie mostków termicznych są też tzw. węzły konstrukcyjne, a więc miejsca, w których połączone są elementy zewnętrznych przegród budynku. Węzłami konstrukcyjnymi mogą być ściany piwnic, wieńce i nadproża, miejsca osadzenia okien, a także połączenia balkonu ze stropem czy połączenia dachu ze ścianami zewnętrznymi. Sam mostek termiczny najłatwiej wykryć za pomocą zdjęć termowizyjnych domu, ale można go także zlokalizować na podstawie obserwacji stanu ścian wewnętrznych budynku – oznaką jego występowania jest najczęściej zagrzybienie ściany. Jeżeli mamy podejrzenie pojawienia się mostków termicznych w naszym domu czy mieszkaniu, możemy poprosić rzeczoznawcę budowlanego o pomoc w ich wyeliminowaniu. Rzeczoznawca budowlany nie tylko wyda prawną ekspertyzę budowlaną, ale i będzie mógł zobligować zarządcę budynku do poprawienia jego stanu.

Jakie są konsekwencje powstawania mostków termicznych?

Niekontrolowana utrata ciepła oraz różnice temperatur w przegrodach budynku to tylko niektóre z konsekwencji powstawania mostków termicznych. Utrata ciepła pociąga za sobą nie tylko spore straty energetyczne oraz wzmożone koszty ogrzewania budynku, ale także ryzyko zawilgotnienia ścian i rozwoju pleśni i grzybów wpływających w sposób szkodliwy na nasze zdrowie. Występowanie mostków termicznych może też doprowadzać do uszkodzeń architektury budynku – zarysowań, pęknięć, a nawet osuwisk spowodowanych bardzo dużymi wahaniami temperatury w różnych miejscach stykowych budynku.

Czy można zapobiec powstawaniu mostków termicznych?

Jeżeli na ścianach zauważymy niepokojące wykwity lub pęknięcia mogące świadczyć o tym, że w naszym domu mogą występować mostki termiczne, możemy zwrócić się o pomoc do rzeczoznawcy budowlanego. Samodzielnie, bez specjalistycznego oprzyrządowania, będzie nam bardzo trudno zweryfikować stan faktyczny budynku i określić jego uszczerbki cieplne. Rzeczoznawca budowlany może z kolei wydać ekspertyzę budowlaną zasądzającą działania remontowe. Mogą one obejmować prace naprawcze pęknięć elewacji, prace poprawiające stan izolacji całego budynku oraz działania polegające na poprawieniu ciągłości izolacji dachu i stropu oraz piwnicy i ścian budynku.

Źródło: MPEXPERTBUD – ekspertyzy budowlane

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *