5 grudnia, 2023
  • 5 grudnia, 2023

Ochrona słuchu pracowników, jako obowiązek pracodawcy

By on 22 stycznia, 2020 0 1514 Views

Hałas przekraczający 80 dB niszczy narząd słuchu. Taki poziom hałasu stanowi nieodłączny element środowiska pracy w wielu gałęziach przemysłu, na budowach, podczas obsługi maszyn oraz urządzeń mechanicznych. Jak wskazują statystyki, głuchota zawodowa znajduje się na trzeciej pozycji na liście chorób zawodowych. Ponadto nieustanne wystawienie na hałas w pracy skutkuje przewlekłymi bólami głowy, powoduje osłabienie czasu reakcji, może być przyczyną chorób, jak nadciśnienie tętnicze czy pewne choroby wzroku. Jak zatem efektywnie chronić słuch pracowników? 

Skuteczna ochrona słuchu pracowników

Jak stanowią wymagania tak zwanej dyrektywy hałasowej, która do polskiego porządku prawnego została wdrożona na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w roku 2005, w przypadku, gdy wartości hałasu przekraczają wielkość określonych progów, pracodawca jest zobowiązany do udostępnienia pracownikom indywidualnych środków ochrony słuchu. W pewnych warunkach może nawet może nakazać oraz nadzorować ich stosowanie. Progiem hałasu, którego przekroczenie decyduje o konieczności zapewnienia pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej jest 80 dB, natomiast kiedy próg ten wynosi 85 dB i więcej, pracodawca powinien również nakazać ich stosowanie.

Takie środki ochrony, zwane również ochronnikami słuchu, muszą być jednak dobrane w sposób pozwalający na wyeliminowanie ryzyka uszkodzenia słuchu pracowników. Przez odpowiedni dobór, dyrektywa hałasowa rozumie dobranie ochronnika do wartości wielkości, które cechują hałas na danym stanowisku pracy. Podczas doboru tego rodzaju środków, pracodawca powinien uwzględniać również warunki pracy, a więc temperaturę, wilgotność czy zapylenie, a także wymagania, jakie wiążą się ze zrozumiałością mowy oraz percepcją sygnałów ostrzegawczych; musi także brać pod uwagę uwarunkowania zdrowotne i preferencje samych pracowników.

Ochronniki słuchu, jako efektywny sposób na ochronę słuchu pracowników

Jeśli w danym zakładzie pracy nie istnieje inna możliwość wyeliminowania hałasu, skutecznym rozwiązaniem, dzięki któremu można chronić narząd słuchu zatrudnionych, jest wyposażanie ich w ochronniki słuchu.

Najczęściej stosowanym środkiem ochrony indywidualnej są wkładki przeciwhałasowe. Na popularność jednorazowych wkładek przeciwhałasowych składa się ich dość duża skuteczność w tłumieniu hałasu, a także niska cena. Służą one do szczelnego zamknięcia przewodu słuchowego. Najpopularniejszymi z nich są wkładki, które mogą być samodzielnie formowane przez użytkownika, po umieszczeniu ich w przewodzie słuchowym, dopasowują się do jego indywidualnych cech. Takie wkładki można kupić w dużej liczbie, wraz z poręcznym dozownikiem; są skuteczne i wygodne, ich wadę stanowi jednak możliwość pewnego dyskomfortu, ponieważ rozszerzając się, dość mocno napierają na ściany kanału słuchowego.

Ochronniki słuchu – nauszniki przeciwhałasowe

Nauszniki tłumiące hałas stanowią kolejne rozwiązanie, które może zostać zastosowane dla ochrony słuchu pracowników. Tu pracodawca może zdecydować się na zakup tańszych nauszników pasywnych oraz droższych, ale wyposażonych w dodatkowe funkcjonalności nauszników aktywnych.

Nauszniki pasywne składają się z dwóch czasz, których zadaniem jest tłumienie hałasu i sprężyny dociskowej, przeznaczonej do noszenia ich na szczycie głowy, mogą być także mocowane do ochronnego hełmu. Czasze tłumiące hałas wypełnione są pianką ze sztucznego tworzywa. Ich zadaniem jest skuteczne tłumienie hałasu, jednakże ich noszenie naraża pracownika na akustyczne odizolowanie od świata zewnętrznego, może on zatem nie słyszeć sygnałów ostrzegawczych, co na pewnych stanowiskach może wiązać się z zagrożeniem zdrowia, a nawet życia.

W takich wypadkach zastosowanie znajdują ochronniki o regulowanym tłumieniu, wyposażone w układ elektroniczny, czyli tak zwane nauszniki aktywne. Wśród nich znaleźć można nauszniki wyposażone w funkcję pozwalającą na regulację hałasu, a także z możliwością podłączenia radia, są również takie, które zapewniają łączność pomiędzy pracownikami, przydatne szczególnie w tych zawodach, w których musi zostać zapewniona możliwość dwukierunkowej komunikacji słownej.

Jak dobrać odpowiednie ochronniki słuchu?

Właściwy dobór ochronników musi zostać dokonany ze względu na tłumienie dźwięku oraz z uwagi na środowisko pracy. Ochronnik słuchu musi zapewniać tłumienie dźwięku do wartości niższej od 80 dB. Warto jednak mieć na uwadze, iż zbyt duże stłumienie dźwięków to również dyskomfort dla pracownika, który może odpowiadać za odczucie akustycznej izolacji. Natomiast jeśli chodzi o środowisko pracy, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak temperatura, zapylenie, a także konieczność zapewnienia komunikacji słownej, czy w końcu możliwość stosowania z danym ochronnikiem słuchu innych środków ochrony indywidualnej, jak na przykład ochrona oczu czy układu oddechowego.

Źródło: Prosave – Hurtownia BHP

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *