20 kwietnia, 2024
  • 20 kwietnia, 2024
  • Home
  • Technologia
  • Generator azotu w zakładzie przemysłowym – dlaczego warto zainwestować we własny generator?
Generator azotu w zakladzie przemyslowym

Generator azotu w zakładzie przemysłowym – dlaczego warto zainwestować we własny generator?

By on 2 lutego, 2021 0 633 Views

Azot jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i co najważniejsze biernym chemicznie. Ze względu na swoje właściwości wykorzystywany jest w wielu gałęziach przemysłu. Mimo że występuje powszechnie w otaczającym nas środowisku, jego wytworzenie i późniejsza logistyka dla zastosowań przemysłowych stanowi mocno skomplikowany i wymagający a co za tym idzie kosztowny proces. Warto więc poświęcić uwagę potencjalnym możliwościom optymalizacji dystrybucji tego dość osobliwego medium w zakładzie produkcyjnym.

Zakup i sprowadzenie azotu

Pierwszym ze sposobów pozyskiwania azotu przez zakłady go wykorzystujące jest jego zakup od zewnętrznych dostawców. Rozwiązanie to posiada jednak kilka mankamentów, mogącym uczynić je mało efektywnym. Głównym z nich jest wysoka cena gazu, wynikająca bezpośrednio z kosztów produkcji i obsługi logistycznej. Azot do zastosowań przemysłowych pozyskiwany jest w wyniku energochłonnej separacji kriogenicznej w jednostkach rozdziału powietrza (ASU), a jego transport jest mocno skomplikowany. Ponadto, rozwiązanie takie wymusza konieczność zarezerwowania w zakładzie pewnej przestrzeni magazynowej do przechowywania zbiorników z gazem, co pociąga za sobą koszty, dodatkowo podnoszone przez konieczny do jej obsługi personel. Nie bez znaczenia jest także zagrożenie osób pracujących przy tego typu zbiornikach z azotem wynikające z wysokiego ciśnienia lub niskiej temperatury medium.

Warto także zwrócić uwagę na aspekty techniczne. Przechowywanie azotu w zbiornikach generuje straty w postaci parowania wskutek braku pełnej izolacji termicznej butli, a ponadto sprawia trudności w efektywnym wykorzystaniu tego medium w procesach przemysłowych.

Generatory azotu

Alternatywnym rozwiązaniem jest montaż generatora azotu. Niewątpliwą zaletę zastosowania tego typu urządzenia w zakładzie produkcyjnym stanowi możliwość jego zainstalowania w pobliżu lub bezpośrednio w miejscu wykorzystania (poboru) medium, eliminując tym samym kosztowny i problematyczny aspekt logistyczny. Ponadto, generator azotu pozwala na ciągłą pracę i praktycznie niewymaga stałej obsługi operatorskiej. Co więcej, umożliwia ona optymalizację produkcji azotu, dopasowując ją do aktualnego zapotrzebowania zakładu na medium, co przekłada się na efektywniejsze jego wykorzystanie.

W aspekcie technicznym z kolei, zastosowanie generatora azotu pozwala na uzyskanie medium o stałych i jednakowych parametrach oraz wysokim poziomie czystości. Ponadto, zastosowanie generatora azotu wpływa na zmniejszenie zużycia energii niezbędnej do produkcji gazu. Nie wymaga on także do swojej pracy skrajnie niskich temperatur, co dodatkowo obniża jego zapotrzebowanie energetyczne. Nie bez znaczenia jest także zredukowany poziom emisji dwutlenku węgla towarzyszący pracy urządzenia, a także brak niebezpieczeństwa stwarzanego dla znajdujących się w jej pobliżu osób.

Należy również zwrócić uwagę, że generator azotu, dzięki wysokiej niezawodności zapewnia możliwość długiego i bezawaryjnego użytkowania, bez konieczności wymiany urządzenia.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *