16 czerwca, 2024
  • 16 czerwca, 2024
Jaka role odgrywa spust kondensatu w filtrze

Jaką rolę odgrywa spust kondensatu w filtrze?

By on 29 listopada, 2018 0 1142 Views

Spust kondensatu to część filtra, która jest przeznaczona do oczyszczania sprężonego powietrza w filtrze. Kondensat to nic innego jak duża ilość pary wodnej ulegająca skropleniu w mieszaninę wody i oleju. Sprzężone powietrze w urządzeniu zawsze zawiera pewne ilości kondensatu. Jeżeli kondensat (czyli ta para wodna skroplona jako woda i olej) nie uległby usunięciu z urządzenia, to po pewnym czasie, w wyniku nagromadzenia się jego nadmiaru, całe urządzenie zostałoby uszkodzone. Zarówno części systemu, jak i odbiorniki sprzężonego powietrza narażone są przez gromadzący się kondensat na awarię. Chroni przed tym spust kondensatu. Dzięki niemu para i olej są bezpiecznie usuwane. Spust kondensatu montowany jest na częściach urządzenia filtrującego w ramach struktur, takich jak: separator wody, filtr koalescencyjne, zbiornik sprężonego powietrza, osuszacz ziębniczy lub pułapka kondensatu. To za ich pośrednictwem kondensat usuwany jest z urządzenia sprężającego powietrze. Podstawową funkcją kondensatu jest więc utrzymywanie równowagi skraplającej się pary wodnej w filtrze – tak, aby nie skraplała się ona w nadmierne ilości wody i oleju, uważane przez specjalistów technologicznych za podstawowe czynniki agresywne w strukturze filtra, które mogą go uszkodzić. Spust kondensatu odpowiada więc za względną bezawaryjność filtra.

Spusty manualne i automatyczne

Spusty manualne to po prostu spusty obsługiwane ręcznie przez osobę obsługującą filtr. Człowiek odpowiedzialny za kontrolę techniczną filtra musi w takim wypadku ręcznie otwierać zawór i usuwać z niego kondensat.

Spusty automatyczne mają zawory, które nie wymagają obsługi człowieka, gdyż otwierają się one mechanicznie. Spusty automatyczne ze względu na sposób działania ich zaworów dzielimy na:

– mechaniczne spusty pływakowe,

– elektroniczne spusty czasowe (regulowane ze względu na czas usuwania kondensatu),

– elektroniczne spusty sterowane ilością gromadzonego kondensatu (w tym wypadku zawory działają w oparciu o ilość nagromadzonego kondensatu, po której przekroczeniu następuje automatyczne opróżnienie).

Działanie spustów sterowanych ilością kondensatu 

Do najczęściej zalecanych przez specjalistów spustów kondensatu w filtrze należą spusty sterowane ilością kondensatu. Chodzi w tym rozwiązaniu o to, że po osiągnięciu przez kondensat krytycznej ilości, spust jest uruchamiany automatycznie i kondensat ulega usunięciu. Jest to bezpiecznie dla urządzenia i ergonomiczne rozwiązanie, gdyż kondensat nie ma możliwości przekroczenia bezpiecznej masy. Kiedy zostanie on zgromadzony w ilości krytycznej, urządzenie go wydali.

Spust elektroniczny tego rodzaju działa według następującego algorytmu. Zanim spust kondensatu zostanie nim napełniony, kondensat dostaje się do spustu za pośrednictwem specjalnego otworu wlotowego. Następnie kondensat osadza się w – przeznaczonym do tego celu – zbiorniku. Do momentu osiągnięcia przez kondensat masy krytycznej, membrana, czyli błona zabezpieczająca jest zamknięta. Dzieje się tak ze względu na ciśnienie kompensacyjne, a więc zabezpieczające specjalny kanał pilotowy i zawór elektromagnetyczny. Do momentu zebrania się krytycznej ilości kondensatu, membrana pozostaje szczelna i zamknięta. Kiedy kondensatu zbierze się już wystarczająco dużo, specjalny czujnik zawiadomi membranę o jej otwarciu i dzięki tej operacji kondensat zostanie wypchany z zabudowy filtra do rury odprowadzającej, a stamtąd już przetransportowany do tak zwanego separatora kondensatu. Technicy porównują tę operację do opróżnienia odkurzacza poprzez usunięcie z niego worka zawierającego nieczystości. Zasada działania spustu kondensatu w filtrze jest więc prosta technicznie i funkcjonalna dla utrzymania dobrego stanu urządzenia.

Inspirowane: Bogepolska.pl – generatory tlenu

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *