16 czerwca, 2024
  • 16 czerwca, 2024
rodzaje magazynow

Jakie są podstawowe rodzaje magazynów?

By on 3 czerwca, 2020 0 652 Views

Magazynowanie odgrywa szczególnie istotną rolę w łańcuchu dostaw. Dynamicznemu rozwojowi branży logistycznej towarzyszy pojawianie się coraz większej liczby magazynów. Możemy wyróżnić wiele różnych typów na podstawie kilka podstawowych kryteriów. Niezależnie od charakterystyki poszczególnych magazynów, konieczne jest posiadanie właściwego wyposażenia. Oprócz tego przydaje się efektywny system zarządzania przepływem towarów. W osiągnięciu tego celu firmy często sięgają po informatyczne narzędzia, takie jak na przykład system WMS.

Podział magazynów z uwagi na ich konstrukcję

Poszczególne obiekty mogą różnić się między sobą swoją konstrukcją. Pod tym względem wyróżniamy magazyny otwarte, półotwarte oraz zamknięte. Te pierwsze to nic innego jak plac używany do składowania materiałów w znacznym stopniu odpornych na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Zazwyczaj chodzi o składowanie kontenerów transportowych bądź materiałów budowlanych. Jeżeli towary wymagają stałego przepływu powietrza, ale są mało odporne na warunki atmosferyczne, to optymalnym wyborem jest magazyn półotwarty – wiata. Taki obiekt oprócz dachu może mieć nie więcej niż trzy ściany. To w tego typu budowlach firmy przechowują worki z cementem lub wyroby z ceramiki. O wiele więcej możliwości oferują magazyny w pełni zamknięte. To w nich możliwe jest stworzenie ściśle określonych warunków wymaganych przez rozmaite towary. Regały paletowe są zazwyczaj stosowane w magazynach półotwartych i zamkniętych. Możemy dodatkowo podzielić wszystkie magazyny na obiekty naziemne oraz podziemne, przy czym te pierwsze są o wiele bardziej powszechne.

Sposób rozmieszczania towarów w różnych magazynach

Również tutaj możemy wyróżnić trzy rodzaje magazynów. W dwóch pierwszych mamy do czynienia ze stałymi lub wolnymi miejscami składowania. Pierwsza opcja zakłada wydzielenie w magazynie określonych sektorów, w których należy składować odpowiedni asortyment. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość wizualnego monitorowania zapasów. Z tego względu taki sposób składowania używany jest przede wszystkim w magazynach produkcyjnych. Nie jest to jednak najbardziej efektywna metoda wykorzystania całej dostępnej powierzchni magazynowej. Optymalizacja przestrzeni jest główną zaletą składowania towarów w wolnych miejscach. Nie ma potrzeby rezerwowania powierzchni magazynowej na poziomie maksymalnych zapasów konkretnego produktu. Z drugiej strony takie magazyny wymagają oprogramowania informatycznego ułatwiającego lokalizacją i zarządzanie zapasami. System WMS jest praktycznie niezbędny przy takim sposobie przechowywania towarów. Trzeci typ magazynów to takie, w których przedmioty rozmieszcza się według częstotliwości ich rotacji. Potrzeby dokładnych informacji na temat najczęściej pobieranych produktów, aby taki system składowania mógł funkcjonować.

Jaką funkcje może pełnić magazyn?

Korzystając z tego kryterium, możemy wyróżnić wiele rodzajów magazynów. Celne służą do krótkoterminowego przechowywania przedmiotów, aż zostaną zwolnione przez służbę celną. Podobną funkcje pełnią magazyny konsygnacyjne. To w nich składowane są towary należące do firm importujących produkty spoza Unii Europejskiej. W takich obiektach towary oczekują na wydanie i do tego moment stanowią własność dostawcy. Szczególnie powszechne są magazyny produkcyjne, zwane również przemysłowymi. W takich budynkach firmy składują półfabrykaty, gotowe wyroby bądź zaopatrzenie potrzebne obsługiwanych fabrykom. W tego typu obiektach używane są nie tylko regały paletowe, ale również wspornikowe oraz półkowe. Wszystko zależy od zapotrzebowania właściciela obsługiwanego zakładu produkcyjnego. Magazyny o charakterze przeładunkowym przeważnie budowane są w stacjach węzłowych i portach. Stanowią istotne miejsce w międzynarodowej sieci logistycznej. Składowane w nich towary czekają na przeładowanie z jednego rodzaju środka transportu na drugi.

Nie każdy magazyn potrzebuje regałów paletowych. Jednakże każdy obiekt służący do przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów wymaga właściwego systemu informatycznego. Jego zadaniem będzie efektywne zarządzanie wszystkimi procesami mającymi miejsce wewnątrz magazynu. Bez nowoczesnych rozwiązań takich jak system WMS, firmy operujące w branży logistycznej nie będą w stanie skutecznie konkurować ze swoimi rywalami.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *