20 kwietnia, 2024
  • 20 kwietnia, 2024
  • Home
  • Finanse
  • Kiedy przedsiębiorca powinien przystać na polubowną windykację długów?
Kiedy przedsiebiorca powinien przystac na polubowna windykacje dlugow

Kiedy przedsiębiorca powinien przystać na polubowną windykację długów?

By on 23 listopada, 2018 0 3246 Views

Obecnie wielu przedsiębiorców ma problemy ze skutecznym egzekwowaniem swoich należności. Często zatrudniają w swoich firmach pracowników, którzy będą rozwiązywać tego typu problemy, albo decydują się na nawiązanie współpracy z firmą windykacyjną. Jaki sposób odzyskania pieniędzy może okazać się najbardziej skuteczny?

Czym jest windykacja polubowna?

Windykacja według definicji to dochodzenie w sposób określony w przepisach ustawodawczych swoich praw do rzeczy lub zapłaty. Windykacja polubowna to motywowanie dłużnika do dobrowolnej zapłaty zaległych zobowiązań lub wymuszenie podjęcia negocjacji i zawarcia ugody określającej warunki spłaty zobowiązania.

Windykacja polubowna – jak to działa?

Pierwszym krokiem, który podejmuje przedsiębiorca, by uzyskać swoje należności, powinna być windykacja polubowna, czyli prowadzona w drodze postępowania pozasądowego. Opiera się ona na takich działaniach jak upomnienia i wezwania do zapłaty. Bardzo częstym przypadkiem jest korzystanie przez przedsiębiorców w zakresie prowadzonej windykacji z pomocy wyspecjalizowanych firm windykacyjnych. Zdarza się, że już w przypadku gdy jako strona wystąpi firma windykacyjna, mobilizuje to dłużnika do spłaty zadłużenia.

Zalety windykacji polubownej

Zazwyczaj zadłużenie nie powstaje ze złej woli dłużnika, a niemożności spłaty swoich zobowiązań. Wówczas konieczne okazuje się osiągnięcie porozumienia dłużnika z wierzycielem. Zazwyczaj skutkuje ono rozłożeniem zadłużenia na raty poprzez wyznaczenie terminów i wysokości spłacanych kwot. Jest to dosyć korzystna sytuacja dla przedsiębiorcy, bowiem odzyskuje on, co prawda nie jednorazowo, ale całą kwotę zadłużenia. Biorąc pod uwagę fakt, że zadłużony klient może mieć tylko chwilowe problemy finansowe, ważnym aspektem windykacji polubownej jest utrzymanie odpowiednich relacji z tym klientem w celu dalszej współpracy. Ryzyko jego utraty jest znacznie mniejsze niż przy wstąpieniu na drogę sądową. Sprawdzi się tu skorzystanie z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej – stara się ona zawsze o zaproponowanie ugody korzystnej dla obu stron, co pozwala nie tylko na odzyskanie długu, ale również na zachowanie dalszych dobrych relacji pomiędzy zadłużonym i wierzycielem.

Cechą pozytywną windykacji polubownej jest również znacznie mniejsze obciążenie psychiczne dla obu stron. Prowadzenie postępowania sądowego jest zawsze znacznie bardziej stresujące zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela. Dłużnik przystępuje więc do spłaty swoich należności z zupełnie innym nastawieniem psychicznym. Łatwiej wtedy o konstruktywne postępowanie.

Windykacja polubowna pozwala zwykle przedsiębiorcom znacznie szybciej odzyskać swoje pieniądze niż przy wystąpieniu na drogę sądową. Wtedy może to potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Zawarcie ugody windykacji polubownie stanowi gwarancję odzyskania długu.  W przypadku wejścia na drogę sądową i postępowania egzekucyjnego, może dojść do tego, że  dłużnik ogłosi upadłość konsumencką i nie będzie w stanie wypłacić przedsiębiorcy należnej mu kwoty.

Jakie środki służą windykacji polubownej?

Kiedy prowadzimy postępowanie windykacyjne przed rozpoczęciem drogi sądowej, mamy do dyspozycji szereg środków. Poczynając od przypomnienia o konieczności dokonania zapłaty, poprzez wezwanie do zapłaty i wezwanie do zapłaty z odsetkami za zaległości, po informację o przekazaniu informacji o długu do Biura Informacji Gospodarczej. Kiedy te środki zawiodą, postępowanie wkroczy na drogę sądową. Przy prowadzeniu polubownej windykacji należności wykorzystywane mogą być wszystkie możliwe środki komunikacji, zarówno tradycyjne jak i teleinformatyczne.

Jeśli wszystkie środki windykacji polubownej okażą się nieskuteczne, pozostaje już tylko droga sądowa. Warto jednak zawsze podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu, które zazwyczaj okazuje się być najkorzystniejsze dla obu stron. Nie generuje przesadnych kosztów przedsiębiorcy, jest mniej stresujące niż postępowanie sądowe, pozwala na szybsze odzyskiwanie zadłużenia.

Inspirowane: Straetus.pl – zarządzanie wierzytelnościami Katowice

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *